AleGotówka - dane firmy

edytowano maja 2017 w AleGotówka
Właścicielem marki AleGotówka jest:

Primus Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, telefon +48 22 201 27 76. NIP: 5213717701, REGON: 363443466. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000594858. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.

Przejdź do strony AleGotówka

Alegotówka.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.